Színek jelentése

Színek jelentése

Biztos többen észrevettétek már, hogy más a komfortérzetetek más és más színű helységben.
Sokat töprengünk azon is, hogy otthonunk helységei milyen színben is pompázzanak.
Bizony a színeknek meghatározó szerepük van az életünkben.
Goethe színelméletének központi színei a fekete és a fehér, mely a sötétség és a világosság tulajdonságain alapul. Szerinte a sötétség és a világosság között minden szín megtalálható, e kettő között lüktet az egész világ.
A tiszta színek : a piros, a sárga és a kék, melyekből az összes többi szín kikeverhető.
 Ha a  színeket egyenlő arányban keverjük, létrehozzuk a kevert színek első rendjét: a vörös és a kék adja a lilát, a kék és a sárga a zöldet, a sárga és a vörös a narancssárgát.
Most vegyük sorra a színeket és azok jelentését.
VÖRÖS
Szimbolikus jelentése: ősi bizalom és ősi életenergia, erő, mozgás, kezdet, születés, szerelem, szeretet, forróság, tűz.
Vér: élet, energia, családi kötelék.
Vörös kereszt: túlélés.
Vörös rózsa: szerelem, szenvedély.
Piros közlekedési lámpa: veszély
Mars, a vörös bolygó: harc, háború
Vörös lámpás negyed: szexualitás
A matador vörös köpenye: harc, küzdelem
Érzelmi jelentése:  bátorság,  érzelem, szenvedély. A vörös szín szeretete életigenlő kedélyt mutat, aki önmegvalósító, új utakat, lehetőségeket is felvállal.
A vörös szín hiánya vagy el nem fogadása az önbecsülés hiányát, a visszahúzódó, passzív, életunt embert jelzi.
Negatív jelentése: anyagiasság, idegesség, harag, agresszió, erőszak, sérelmek és szenvedések.
KORALL 
(vöröses narancssárga)
Korall: kemény, mésztartalmú anyag, amely apró tengeri lények csontvázaiból épül fel.
Szimbolikus jelentése: szeretet, empátia, önmagunk szeretete. Jó függőségi viszony kialakulása, a függetlenség megmaradásával. A korall személynek nagyon jó érzéke van a közösség és a kölcsönös kapcsolódás iránt
Érzelmi jelentése: segít a rossz kapcsolatok, félelmek elengedésében, a viszonzatlan szerelem, szeretet feldolgozásában, feladataink, életterhünk szeretetteljes elfogadásában. A boldog szerelem színe.
NARANCSSÁRGA
Szimbolikus jelentése: kreativitás, ötletgazdagság, művészet. Összhang, szépség, érzékiség, nevetés, öröm, boldogság.

FreeImageWorks.com
Érzelmi jelentése: az érzelem, barátság és életöröm színe. A vidám, társaságot kedvelő emberek vonzódnak hozzá. A narancssárga szín szeretete az aktív, magabiztos emberre jellemző, akiben megvan a belátás, befogadás és elengedés képessége.
Nem kedvelik ezt a színt a határozatlan, pesszimista, depressziós emberek, akikben bizonytalanság és kételyek uralkodnak, önbecsülésük, önértékelésük hiányt szenved.
A sok narancssárga szín utalhat izgatottságra, érzelmi kiegyensúlyozatlanságra, függőségi viszonyra.
ARANY
Szimbolikus jelentése: bölcsesség, tudás, igazság, önértékelés. Testi, lelki, érzelmi, értelmi és spirituális gazdagság. Megvilágosodás.
Érzelmi jelentése: elmélyült önismeret, jó ítélőképesség, bizalom.
Túlzott mennyiségben jelenthet önelégültséget, kapzsiságot, bizalmatlanságot, ítélkezést.
A szín elutasítása bizonytalanságot, önmegvetést, önítéletet, kétségeket, zavarodottságot hozhat létre.
Ez a szín felhívja figyelmünket arra, hogy tanulnunk kell hibáinkból, hiszen aki nem rendelkezik elegendő tudással, bölcsességgel ahhoz, hogy felismerje tévedései következményeit, újra és újra el fogja követni ugyanazt a hibát.
SÁRGA (citromsárga)
Szimbolikus jelentése: életerő, egészséges életmód, értelem, elért tudás, boldogság. A személyiség kibontakozása, akarat, önállóság, hatalom.. Az apa szimbóluma, a tanítók színe.
Érzelmi jelentése: vidámság, nevetés, megelégedettség, kíváncsiság, nyitottság az újra, a változásra. Művelt, értelmes, bölcs, nyílt, derűs, öntudatos, optimista emberek kedvelik ezt a színt, a pesszimista, életunt, búskomor, lehangolt emberek pedig elutasítják.
A sok sárga az erősen fejlett intellektusra és becsvágyra utal. A személy kissé öntelt és feltartóztathatatlanul nyomul a jövőbe, miközben az újat, és a fejlődőt kutatja.
ZÖLD
Szimbolikus jelentése: természet, növekedés, tavasz, megújulás, nyugalom, gyógyítás, kitartás, döntőképesség.. A szivárvány központja.
Érzelmi jelentése: mint a kék és a sárga keveréke, egyesül benne a szellem és a lélek, a tudás és a hit, a nő és a férfi.  A harmóniára törekvő, érzékeny, együttérző, jószívű, önzetlen, megbízható, barátságos, természetszerető, nyílt emberek kedvelik ezt a színt, akikben felébred a gyógyító erő. Akik ezt a színt választják, gyakran segítő jellegű foglalkozást űznek. A zöld szín szeretete jó ítélőképességet, igazságérzetet, határozottságot, megegyezésre való hajlamot, nagylelkűséget tükröz.
A zöld szín elutasítása döntésképtelenné, elégedetlenné, bizonytalanná, rosszhiszeművé, iriggyé, féltékennyé tehet.
Aki nem szereti ezt a színt, örökös tér- és helyhiányban szenved, mindig más helyre vágyik, mint ahol éppen van.
A sok zöld kiegyensúlyozott, elégedett, egészséges emberre utal, aki megteremtette a belső békéjét.
KÉK
Szimbolikus jelentése: béke, nyugalom, csend, kommunikáció, kapcsolat. A hit szimbóluma.
Érzelmi jelentése: olyan női tulajdonságok hordozója mint az anyai részvét, az önfeláldozás, a hűség és a kifogyhatatlan szeretet.
A kéket szerető emberek kiegyensúlyozottak, komolyak; világos, őszinte kinyilatkozásokat tesznek baráti és emberi kapcsolataikban. Jó tanulási képességekkel, élénk képzelőerővel, jó ítélőképességgel rendelkeznek.
A kék szín elutasítása jelenthet belső nyugtalanságot, kapcsolatteremtési képtelenséget hatalmi ideákkal, mint tanár, doktor, hivatalnok, apa, anya, női és férfi szerep.
A sok kék szomorúvá, magányossá, zárkózottá, félénkké, depresszióssá tehet.
LILA
Szimbolikus jelentése: megvilágosodás, misztika, spiritualitás, átváltozás. A gyógyításra, szolgálatra, vezeklésre született emberek színe. A magasabb szellemi beállítottságúak, spirituális vonzódásúak, a felszabadult, megvilágosodott emberek szeretik.
A sárga, a tudás ellenpólusaként a lila a tudatalatti, a titkok színe.
Érzelmi jelentése: önállóság, lelkünk női (kék) és férfi (piros) oldalának egyensúlyba hozása, gondolati megtisztulás a jobb és bal agyfélteke kiegyenlítődése által.
A lila szín elfogadása, szeretete segíti a szellemi ébredést, a spirituális fejlődést és felszabadulást, az élet értelmének felismerését.
Elutasítása a szellemi tapasztalatoktól való félelmeket jelenti, nagyképűséget, ellentmondásosságot, magányt, szenvedést takar.
RÓZSASZÍN
Szimbolikus jelentése: rózsaszínben látni a világot. Feltétel nélküli szeretet, női megérzés, gondoskodás; együttérzés, törődés önmagunkkal is. Egyensúly a szeretet nyújtásában és elfogadásában, melegséget visz az életbe. Nyugodt, tiszta lelkű, művészi beállítottságú emberek kedvelik ezt a színt.
Érzelmi jelentése: a nőiség, az anyaság színe, mely kislányokra, fiatal nőkre vonatkozik; nőknél a bennük élő gyermekre, férfiaknál a tudat alatti nőiességre utal.
 A félelem ellenszere, megnyugtatást, gyengédséget ad, csillapítja a szeretet- és önbizalomhiányt, valamint az agresszivitást.
A rózsaszín elutasításával önbizalomhiány, túlzott ragaszkodás, agresszivitás léphet fel.
A sok rózsaszín sebezhetővé, kiszolgáltatottá tesz.
FEHÉR
 (tiszta)
A fehér a visszavert ragyogás, a tiszta az átlátszó fényforrás,
Szimbolikus jelentése: tisztaság, szűziesség, ártatlanság, könny, tiszta lap, új kezdet.
Érzelmi jelentése: minden érzelem felerősödését, a szenvedést és a szenvedés megértését, a visszafojtott könnyeket jelképezi.
A szín segítségével, akár a könnyek által, megtisztulhatunk.
A túl sok fehér gátat vet gondolataink szabad áramlásának, ürességérzetet és frusztrációt okozhat.
FEKETE 
Szimbolikus jelentése: sötétség, árnyék, a nyugati kultúrákban a halál, a gyász színe. Minden élet a sötétségben kezdődik és ott is fejeződik be, ez a halál és az élet végtelen köre, a halál és az újjászületés folytonossága.
Érzelmi jelentése: fegyelmezett, független, befolyásolhatatlan, erőt, méltóságot sugárzó személyt jelképez.
Negatív jelentése: szomorúság, lemondás, passzivitás, veszteség  depresszió.
Olyan helyzetekben kívánjuk ezt a színt, amikor csalódottak, csüggedtek, fáradtak, kimerültek vagyunk.
Segítségével csökkenthetjük fájdalmainkat, állóképességre, kitartásra és szilárdságra ösztönöz bennünket.
BARNA
Szimbolikus jelentése: föld, termékeny talaj, földhözragadtság, hagyományok.
Harmóniát teremt családunkban, otthonunkban, az anyagi létben, a test szükségleteiben, egészségi állapotunkban.
Biztonságot adó, megnyugtató, a természetességet szimbolizálja.
Érzelmi jelentése: lemondás, bánat, bűnbánat, megbízhatóság.
A barna színhez való erős vonzódás gyakran azt jelzi, hogy az egyén bizonytalan, alacsony az önbecsülése, fél tehetségének teljes kibontakoztatásától.
Hiányzik a biztonság, a szilárdság, a megbízhatóság és az önuralom az életéből.
A gyökerek, a család és az otthon vágyát jelzi.
A barna érzelmi biztonságot, testi kényelmet, nyugalmat ad.
SZÜRKE 
Szimbolikus jelentése: öregkor, ősz haj, hamu, elmúlás, tisztelet, alázat. Semleges szín, az érzések hiányát fejezi ki.
Eltűnő életenergia, élettelenné válás.
Érzelmi jelentése: levertség, tehetetlenség, közöny, pesszimizmus
Írta: M. Borbála
Szerk.: Somogyi Diána

Nem találja a szerelmet, vagy úgy érzi, hogy rátalált az Igazira, de nem tudja, hogy kölcsönös e az érzés? Ne éljen kétségek között! HÍVJA MOST országunk legjobb jósait az oldalon és választ kap minden kérdésére.

A képen a következők lehetnek: 1 személy, szöveg
Yana Boszorkány Jósnő

A képen a következők lehetnek: 1 személy, túra/szabadtéri és szöveg
Evita Asztrológus Jósnő

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük